Door Christiaan Afman

In aansluiting op het artikel van Roger Klaassen over vulpennen en watervaste inkt; bijgaand een tekening die ik maakte met een heel fijne vulpen. Het papier formaat is ongeveer a3.
Door de hele dunne lijn is het mogelijk lang lijnen te blijven trekken zonder dat het papier snel vol loopt. Dat geeft de vrijheid om ‘zoekend’ te tekenen; mijns inziens ook de essentie van tekenen. ‘Fouten’ zijn ‘zoeklijnen’; ze zijn niet fout maar dragen bij aan de charme en samenhang van de uiteindelijke tekening. Dat is tenminste mijn streven.
De tekening is gemaakt tijdens ‘Winterwelvaart’, een jaarlijks maritiem festival in Groningen.