We gaan een volgende stap nemen in de oprichting van de Stichting Urban Sketchers Nederland. Via de online doneeractie is 660 euro gedoneerd en tijdens de Sketchcrawl in Haarlem, de Nationale Sketchcrawl in Utrecht en nog een ‘losse’ donatie haalden we bijna 256 euro op. De online doneeractie is inmiddels beëindigd.

Daartegenover staan kosten die we hebben moeten maken, en dan met name voor het gebruik van doneeractie.nl. Zij houden een percentage (6%) in, kosten per transactie (0,85 euro) en daarover dan weer BTW. Dat komt ongeveer op 85 euro.

De drukkosten van het setje kaarten (onze attentie bij donaties van 15 euro of meer) en de portokosten voor het versturen daarvan waren een donatie in natura – we bedanken de gulle gever. We bedanken ook de vijf tekenaars voor het beschikbaar stellen van hun tekeningen voor de kaarten: Anne Rose, Linda, Christiaan, Richard en René.

De totale opbrengst van donaties in 2017 komt dan op ongeveer 830 euro. Alle donateurs hartelijk dank!

We gaan nu de volgende stap nemen: de oprichting van de Stichting Urban Sketchers Nederland. Inmiddels is er een eerste verkennend bezoek geweest aan de notaris. Met de notaris bereiden we nu de statuten van de stichting voor. We hebben de komende tijd natuurlijk te maken met zomervakanties, maar het idee is om jullie begin september de geboorte van de Stichting Urban Sketchers Nederland te kunnen mededelen.

Het bestuur van de stichting in oprichting,

Ruud Otten (voorzitter)
René Fijten (secretaris)
Roger Klaassen (penningmeester)
Gail Howard (bestuurslid)
Wiltfried Pathuis (bestuurslid)