De afgelopen maanden heeft het bestuur van de stichting in oprichting de statuten samen met de notaris opgesteld. Op vrijdag 8 september 2017 heeft het bestuur de handtekening gezet onder de statuten op het kantoor van notariskantoor Ton & Van den Broecke in Culemborg. Hiermee werd de oprichting van ‘Stichting Urban Sketchers Nederland’ een feit. Het bestuur dankt alle donateurs en alle anderen die deze stap mogelijk hebben gemaakt.

Lees hier meer over waarom we ervoor gekozen hebben een stichting op te richten.

Het bestuur ondertekent de statuten en proost op de toekomst van Stichting Urban Sketchers Nederland. Boven v.l.n.r.: Ruud Otten, Rene Fijten, Wiltfried Pathuis en Roger Klaassen. Gail Howard ontbreekt op de foto’s wegens vakantie.

De historie van Stichting Urban Sketchers Nederland in het kort

  • Op 2 januari 2013 werd de Facebookgroep ‘Urban Sketchers Nederland’ opgericht door Ruud Otten, ingegeven door de behoefte om met andere urban sketchers in Nederland in contact te komen en ervaringen uit te wisselen.
  • In 2016 was de Facebookgroep uitgegroeid tot ruim 500 leden en werd onder andere de eerste Nationale Sketchcrawl in Utrecht georganiseerd. Tevens werd Urban Sketchers Nederland erkent als officiële chapter door de wereldwijde Urban Sketchers organisatie. De chapter werd vanaf dat moment geleid door Rene Fijten, Wiltfried Pathuis en Ruud Otten. Met de hulp van een aantal vrijwilligers werden meerdere evenementen georganiseerd met tot wel 100 deelnemers.
  • Naast meerdere evenementen werd in 2017 een donateursactie gehouden om financiële middelen te verkrijgen voor de oprichting van ‘Stichting Urban Sketchers Nederland’. Vele donateurs steunden het initiatief en op 8 september 2017 was de oprichting een feit.
  • De bestuursleden van ‘Stichting Urban Sketchers Nederland’ zijn: Ruud Otten (voorzitter), René Fijten (secretaris), Roger Klaassen (penningmeester), Gail Howard (bestuurslid), Wiltfried Pathuis (bestuurslid).
  • Het aantal leden in de Facebookgroep is inmiddels uitgegroeid tot meer dan 1000.

Naast het organiseren van onze evenementen zullen we de komende maanden verder ingaan op de plannen die ‘Stichting Urban Sketchers Nederland’ heeft. Deze worden momenteel vastgelegd in een beleidsplan.