We vragen jullie met enige regelmaat om donaties, dus het wordt tijd om verantwoording af te leggen over onze inkomsten en uitgaven.

Ik neem in dit verslagje de jaren 2016 en 2017 samen.

In 2016 waren er alleen inkomsten uit donaties. De uitgaven van 2016 werden betaald door de initiatiefnemers van Urban Sketchers Nederland.

In 2017 hebben we een flinke doneeractie gehad om onze oprichting als Stichting Urban Sketchers Nederland te kunnen bekostigen. Verder hebben we cash inkomsten gehad uit donaties en verkoop (etuis en buttons) bij onze schetsdagen. In totaal hadden we in 2016 en 2017 bijna 1300 euro aan inkomsten uit donaties en verkoop. Alle donateurs: hartelijk dank!

Dan hebben we ook geld uitgegeven. De grootste kostenpost was de oprichting van de Stichting Urban Sketchers Nederland. Andere uitgaven hebben we gedaan bij onze schetsdagen: een rondje consumpties (Den Bosch) of toegang tot het museum ‘Sjoen Limburg’ (Maastricht). Verder maakten we kosten voor onze nieuwe website, voor een spandoek en voor de bank.

De Stichting Urban Sketchers Nederland heeft de afgelopen twee jaar geprofiteerd van donaties in natura. Denk hierbij aan de drukkosten voor plattegronden bij onze schetsdagen, de kosten voor de buttons, de drukkosten van het setje ansichtkaarten dat we cadeau gaven bij donaties boven 15 euro. In totaal gaat het dan om een bedrag van ruim 500 euro. De kosten hiervan werden gedragen door enkele bestuursleden: heel mooi natuurlijk, maar op termijn zal de Stichting deze kosten zelf moeten kunnen dragen.

Alle vrijwilligers die werk voor ons verricht hebben doen dit zonder vergoeding (vormgeving van de flyers, organisatie van schetsdagen). Onze workshop-docenten hebben hun workshops geheel gratis en zonder onkostenvergoeding verzorgd. De bestuursleden van de Stichting Urban Sketchers Nederland ontvangen ook geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Al met al sluiten we 2017 af met bijna 600 euro in kas.

In 2018 willen we werk maken van sponsoring, maar we zullen jullie blijven vragen om donaties. Voor het schetsweekend in Amsterdam zullen we waarschijnlijk genoodzaakt zijn om inschrijfkosten te vragen. Deelname aan de overige drie schetsdagen zal gratis zijn. Het blijft ons doel om onze Schetsdagen zo laagdrempelig mogelijk te maken.

Roger Klaassen
penningmeester Stichting Urban Sketchers Nederland

PS: wie meer details wil weten over de financiën, kan contact opnemen met mij: roger@urbansketchers.nl