door Roger Klaassen – penningmeester Stichting Urban Sketchers Nederland

Als penningmeester van de Stichting Urban Sketchers Nederland mag ik jullie bijpraten over de financiële staat van de Stichting over het jaar 2018.

Inkomsten

Het afgelopen jaar, 2018, was het eerste volledige kalenderjaar als Stichting Urban Sketchers Nederland. Financieel gezien waren de eerste maanden een kwestie van overleven. Voor onze eerste schetsdag van 2018, in Den Haag, was er een heel klein budget aanwezig.

De entreegelden voor het schetsweekend in Amsterdam waren dan ook hoogstnoodzakelijk voor financiële lucht. We hebben geen enkele negatieve reactie gehad over het feit dat deelnemers moesten betalen voor het evenement: hartelijk dank voor jullie begrip. Het Sketch Weekend bracht een aardig bedrag op (het kostte ook wat), waardoor we de andere evenementen van 2018 gratis konden houden, en een goede start kunnen maken in 2019.

Na Amsterdam hadden we de ruimte om we de lokale teams die de schetsdagen in Rotterdam en Groningen organiseerden een budget ter beschikking stellen. Die organisaties sprongen daar heel zorgvuldig en zuinig mee om.

Naast de inkomsten uit de ticketverkoop voor het Sketch Weekend in Amsterdam mochten we dit jaar ook weer een aardig bedrag aan donaties ontvangen. Hartelijk dank aan alle donateurs!

Ten slotte hadden we inkomsten uit de verkoop van etuis, buttons en T-shirts.

Dit is een financieel verslag zonder cijfers. We hebben hiervoor gekozen omdat het verslag voor iedereen te lezen is, zowel voor mensen die betrokken zijn bij onze stichting als voor een incidentele bezoeker van de website. Wie vragen heeft over cijfers en bedragen, kan terecht bij onze penningmeester: roger@urbansketchers.nl.


Uitgaven

Zoals gezegd, zijn wij en de lokale organisaties die met ons samenwerkten dit jaar heel zuinig geweest.

In het algemeen kan gezegd worden dat we in en na Amsterdam de workshopinstructeurs hun diner konden aanbieden en in een aantal gevallen vergoedingen hebben betaald voor materialen voor workshops.

Terugkerende kosten zijn de drukkosten van de flyers (plattegronden) voor de schetsdagen, het maken van de buttons, de bankkosten en de kosten voor de website.

Voor het evenement in Amsterdam werden extra kosten gemaakt: voor keycords, pasjes, linnen tasjes en voor wat we gerust een event-boekje mogen noemen.

Vrijwilligers

Als penningmeester hecht ik er aan te benadrukken dat de Stichting Urban Sketchers Nederland drijft op de inzet van vrijwilligers. De bestuursleden krijgen geen enkele vergoeding voor hun werkzaamheden of reiskosten, en ze betalen ook zelf voor deelname aan workshops (Amsterdam) en de diners.

Ook alle andere mensen die zich inzetten voor Urban Sketchers Nederland, als organisatoren van schetsdagen, als vormgever, als schrijver van columns of interviews voor onze website of als workshopinstructeurs – het zijn allemaal vrijwilligers die geen financiële vergoeding ontvangen. Eén workshopinstructeur ontving een tegemoetkoming voor extra verblijfskosten.

Resultaat & 2019

Al met al sloten we 2018 af met een gezond banksaldo.

In 2019 hebben we geen evenement waarvoor we entreegelden kunnen vragen, terwijl we wel kosten maken voor onze schetsdagen en rond het International Urban Sketchers Symposium in juli.

We zijn daarom zeer verheugd dat we jullie binnenkort een belangrijke partner mogen voorstellen, maar we hopen ook weer op jullie steun te mogen rekenen in de vorm van donaties.

Namens het hele bestuur: bedankt voor alle bijdragen in 2018, we rekenen op jullie in 2019.

Wil je Stichting Urban Sketchers Nederland steunen bij haar werk, dan kun je een donatie doen via onderstaand bankrekeningnummer. Elke bijdrage is welkom.

IBAN: NL47 SNSB 0705 7388 17
ten name van ‘Stichting Urban Sketchers Nederland
omschrijving: ‘Donatie

Hartelijk dank voor je bijdrage!