English translation: click here.

Vlak voor het Urban Sketchers Symposium in Amsterdam werd Urban Sketchers Nederland benaderd om mee te werken aan een project van Tracy Metz, oprichter van live talkshow en webmagazine Stadsleven. Ze vroeg ons om drie schetsers te vinden die hun visie op de stad konden geven, aan de hand van tekeningen die ze in Amsterdam zouden maken.
Anne Rose Oosterbaan en Linda Toolsema vonden drie schetsers met een eigen visie op het stadsleven in het algemeen en op Amsterdam in het bijzonder: architect Karen Jones uit Manchester; kunstschilder Christiaan Afman uit Groningen en teamlid van het volgende symposium in Hong Kong, Ben Luk.

In deze aflevering: Christiaan Afman.


Tekenen om te kunnen schilderen

door Christiaan Afman

Ik ben Christiaan Afman, geboren en getogen Groninger, tekenaar en kunstschilder. Sinds ik in 1993 de illustratie- en docenten opleiding deed, en daarna in 1995 de kunstacademie Minerva te Groningen, werk ik in Groningen als beeldend kunstenaar, gespecialiseerd in het schilderen van landschappen en stadsgezichten.

Café Thijssen in Amsterdam

Behalve in mijn atelier werk ik ook graag op locatie in de natuur en de stad. Ik teken ook graag, want het tekenen is immers de basis om goed te kunnen schilderen. In 2015 ontdekte ik de wereldwijde organisatie ‘Urban Sketchers’, een laagdrempelige groep tekenliefhebbers van alle leeftijden en niveau’s, kortom voor iedereen die het leuk vindt om de stad in te gaan om die te tekenen. Met Urban Sketchers Groningen organiseer ik samen met anderen maandelijks een sketchcrawl, dat wil zeggen een tekenmiddag, en af en toe een workshop geef.

De tiende editie van het Internationale Urban Sketchers Symposium vond dit jaar in juli plaats in Amsterdam. Naar schatting meer dan duizend tekenaars uit allerlei landen kwamen het straatbeeld in de hoofdstad vastleggen, ‘tekening voor tekening’, ieder in de eigen stijl. Daar maakte ik onder andere deze drie schetsen.

Rembrandtplein in Amsterdam

Wat mij bijzonder aanspreekt van het tekenen op straat in het algemeen, en Amsterdam in het bijzonder, is dat er altijd wat gebeurt tijdens het tekenen. Je hebt contact met passanten, een kroegbaas biedt spontaan koffie aan. Doordat je je helemaal concentreert op wat je ziet, op je visuele waarneming, staan je andere zintuigen ook wijd open. Geuren, het weer, de geluiden van het verkeer, een ruzie, dingen die fout gaan op een bouwplaats, straatmuzikanten – er ontgaat je niets. Behalve je ogen staan ook je oren en je neus op scherp: je zit als urban sketcher letterlijk in het stadsleven!

Amsterdam fascineert mij als Groninger ook vanwege het hectische straatbeeld. Hoe een stad met een middeleeuws stratenplan omgaat met het verkeer en de mensenmassa’s van deze tijd, het blijft me mateloos boeien! Maar eerlijk gezegd was het ook fijn om daarna weer terug te kunnen gaan naar het iets rustiger Groningen.

Meer zien van Christiaan: bezoek zijn website.

Het Spui in Amsterdam

Dit artikel is overgenomen van de site Stadsleven.
De talkshow Stadsleven ‘De stad als canvas’ vindt plaats op op 26 september in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Meer informatie over de tijden en het programma vind je op de site van Stadsleven onder het kopje ‘Talkshow’.

English version (translation by Roger Klaassen)

Just before the Urban Sketchers Symposium in Amsterdam, the Urban Sketchers Nederland were asked to cooperate on a project of
Tracy Metz, founder of live talkshow and webzine Stadsleven (‘City life’). She asked us to find three sketchers who could give their vision on the city, with the help of sketches they would make in Amsterdam.
Anne Rose Oosterbaan and Linda Toolsema found three sketchers with their own perspective on city life in general and Amsterdam in particular: architect Karen Jones from Manchester; painter Christiaan Afman from Groningen and team member for the organisation of the next Symposium in Hong Kong, Ben Luk.

Today: Christiaan Afman.


Drawing to paint better

Urban Sketchers is a worldwide community of artists who draw on location in cities and towns. Their motto is ‘Show the world, one drawing at a time’. The tenth annual symposium took place this summer in Amsterdam. Three of the urban sketchers who attended were willing to share their work in the Stadsleven webmagazine: first Karen Jones from Manchester, now Christiaan Afman from Groningen and next Ben Luk from Hong Kong.

by Christiaan Afman

I am Christiaan Afman, born and raised in Groningen (in the north of the Netherlands), artist and painter. Since I went to the illustration- and teacher school, and after that, in 1995, to the art academy Minerva in Groningen, I work there as an arist, specialised in painting landscapes and cityscapes.

Café Thijssen in Amsterdam

Next to working in my studio, I like to work on location, both in nature and in the city. I also like to draw, drawing is for me the basis to paint well. In 2015, I discovered the worlwide ‘urban sketchers’ organisation, a very open group of sketch amateurs, of all ages and all levels of skill – in short: for everyone who likes to go into the city and draw it. For the USk Groningen, I organise a sketchcrawl every month.

The tenth edition of the international Urban Sketchers Symposium this year took place in Amsterdam, in July. Approximately one thousand sketchers from all over the world came to capture the streetscapes of our capital city, ‘one drawing at a time’, everyone in his/her own style. I made these three sketches there.

Rembrandtplein (Rembrandt Square) in Amsterdam

What attracts me in drawing in the street in genreal, and in Amsterdam in particular, is that there is always something going on. You talk to passers-by, a café boss offers you a cup of coffee. Because you are fully concentrated on what you see – your visual perception – your other senses are also switched on. Smells, the weather, traffic sounds, an argument, things that go wrong on a construction site, street musicians – nothing escapes you. Not only your eyes, but also your ears and your nose are very receptive.

As a Groninger, I am also fascinated by Amsterdam because of its hectic streetscape. How a city with a medieval street grid can handle modern traffic and masses of people – it is captivating. But I have to say, it was also good to return to my just a little quieter Groningen.

Want to see more of Christiaan? Visit his website.

Het Spui in Amsterdam