Onze Belgische correspondent Mika Hell steekt de grens nog wel eens over om te gaan tekenen in Nederland. Hieronder zijn verslag van een bezoek aan het Jekerkwartier in Maastricht.

door Mika Hell

Het Jekerkwartier is een van de oudste wijken van Maastricht. De oudste bebouwing zou uit 1200 dateren. In de wijk vind je huizen uit verschillende tijdperken, de meeste uit de middeleeuwen, en ze zijn goed bewaard gebleven.

Aan het begin van deze wijk staan de oude stadsmuren. Hiervan is nog een toren bewaard gebleven: de Helpoort. Dat is de oude middeleeuwse toegangspoort tot Maastricht.

Helpoort (2018)

In de Helpoort is nu een tentoonstellingscentrum gevestigd. Hier kun je oude voorwerpen bekijken, die tijdens archeologische opgravingen zijn ontdekt. Sommigen dateren zelfs uit de oudheid. Een indrukwekkende verzameling!

Naast deze poort is er de muur met nog een toren (helaas niet te bezoeken omdat hij deels is ingestort). Hoewel er nog veel overblijfselen uit de middeleeuwen te zien zijn, is er helaas ook veel gesneuveld tijdens de Tweede Wereldoorlog.


Historische overblijfselen van de Maastrichtse muur (2018)

De wijk Jekerskwartier ontleent zijn naam aan de de Jeker (in het Frans de Geer genoemd), een rivier die vanuit uit België ons land binnenstroomt en in Maastricht in de Maas uitmondt. Deze rivier ontspringt in Lens – Saint Sauveur, een dorp dat ligt in de Haspengouw (in het Frans Hesbaie).

In het Jekerkwartier tekende ik ook dit mooie huis – van een latere datum, maar heel typerend voor de stad. Het huis sprak me aan omdat het zo lieflijk en bloemrijk is.

Ik teken graag in deze buurt omdat ik van de sfeer houd, en omdat ik geïntrigeerd ben door middeleeuwse geschiedenis.