door Roger Klaassen

Vanaf vandaag is het bestuur van de Stichting Urban Sketchers in een nieuwe samenstelling actief.

Ruud Otten treedt af als voorzitter, en ik neem het stokje van hem over. Ruud heeft als oprichter van Urban Sketchers Nederland en als eerste voorzitter van de Stichting (sinds 2017) tropenjaren achter de rug. Met name de organisatie van het Urban Sketchers Symposium heeft enorm veel tijd en energie gekost. Samen met Ruud heb ik (als penningmeester) geprobeerd de financiële basis van de Stichting te leggen, en met name door de komst van twee sponsors is dat goed gelukt. Ruud zal zich nog steeds voor Urban Sketchers Nederland blijven inzetten – de organisatie van het Sketch Weekend in Maastricht springt er natuurlijk het meest uit.

Ik wil Ruud hartelijk danken voor de fijne samenwerking de afgelopen jaren!

Dan zijn er ook twee nieuwe bestuursleden tot het bestuur toegetreden: Christien van Driel neemt mijn taken als penningmeester over. Ik heb met haar samengewerkt aan de Sketch Day in Middelburg van afgelopen jaar en ik heb het volste vertrouwen dat de financiën bij haar in goede handen zijn. Annet van den Oord – van Kempen is ook nieuw in het bestuur. Annet wil zich vooral bezig gaan houden met de organisatie van schetsdagen, we gaan haar langzaamaan inwerken. In dit interview met Annet kun je kennismaken met haar. We wensen Christien en Annet veel succes en plezier in hun nieuwe functies!

Dan zijn er natuurlijk ook nog twee oude getrouwen in het bestuur. René Fijten is een man van het eerste uur en hij is onze secretaris. Hij is op dit moment bezig met de Sketch Day in Delft, in samenwerking met het lokale team Den Haag/Delft. Judith Spijk is onze contactpersoon voor de lokale Urban Sketchers-groepen en zal zich bezig gaan houden met de Sketch Day in Almere, in samenwerking met de Almeerse groep. Ik hoop dat zij zich nog lang willen inzetten voor onze stichting.

Sta mij toe nog iets korts over mezelf te vertellen – in afwachting van een speciaal interview later deze week of begin volgende week. In juni 2015 schreef ik mijn eerste artikel voor de website van Urban Sketchers Nederland, en dat ben ik ik tot op de dag van vandaag blijven doen. In 2017 raakte ik betrokken bij de organisatie zelf: na een opmerking over financiën werd ik min of meer vanzelf penningmeester. Na wat wikken en wegen besloten we ons te organiseren in een Stichting. De rest is geschiedenis, zoals men zegt…

Eén van de dingen waar ik het meest van genoten heb de afgelopen jaren, en waar ik me ook voor wil blijven inzetten als voorzitter, is de samenwerking met al die urban sketchers die zich als vrijwilliger inzetten om samen dingen voor elkaar te krijgen: het werk in lokale USk-groepen, het mede-organiseren van National Sketch Days, het schrijven van stukjes voor de website en voor al die andere werkzaamheden die er gedaan moeten worden. We realiseren ons dat we soms veel van onze vrijwilligers vergen, maar mijn inzet is om dat op zo’n manier te doen, dat we jullie na gedane zaken nog eens wat durven te vragen.

Ik zou zeggen: laten we onszelf veel succes en plezier toewensen!