Beste urban sketchers,

Het zijn vreemde en zorgelijke tijden voor iedereen. We worden allemaal flink beperkt in ‘urban sketching’: zoveel mogelijk binnen blijven, reizen of in groepen samenkomen vermijden. Gelukkig zien we veel initiatieven om dicht bij huis of binnen aan de slag te gaan.

Als gevolg daarvan zien we op onze Facebook-pagina tekeningen verschijnen die niet aan de regels van een ‘urban sketch’ voldoen, zoals die zijn vastgelegd in het Urban Sketchers Manifest. Bijvoorbeeld omdat ze wat onderwerp geen ‘urban sketch’ zijn of omdat ze niet ‘op locatie’gemaakt zijn. Binnen het bestuur hebben we besproken of we die regels wel of niet moeten blijven hanteren en moeten optreden. De uitkomst: wees tolerant.

Degenen die strikt aan de regels (het Urban Sketchers Manifest) willen vasthouden, hebben zeker een punt. Juist deze regels, zowel wat onderwerp van de tekening (zie het plaatje onderaan dit bericht) als de manier waarop die gemaakt is (op locatie naar eigen waarneming), onderscheiden ons van andere tekenclubs en creatieve Facebook-groepen. Niet voor niets vragen we aan nieuwe leden van onze Facebookgroep om akkoord te gaan met deze regels. De zorg is dat het loslaten van deze regels uiteindelijk zal leiden tot het verlies van onze identiteit als ‘urban sketchers’ – het manifest is ons DNA.

‘Urban sketching’ heeft zich de afgelopen jaren echter ook ontwikkeld tot meer dan alleen een lijst met regels. Tekenaars hebben zich verenigd en vormen een hechte gemeenschap. Juist daarom zijn de corona-regels zo pijnlijk voor ons: we mogen niet meer bij elkaar komen om samen te tekenen. Om deze reden vind ik de initiatieven onder de noemers #uskathome, #uskvirtual of onze eigen #uskthuis zo sympathiek: het zijn noodoplossingen om elkaar op een bepaalde manier te blijven ontmoeten. Dat daarbij regels van ons manifest worden overtreden neem ik voor lief.

Toch wil jullie uitdagen om je tekeningen zoveel mogelijk te maken met het Urban Sketchers Manifest in het achterhoofd. Ik realiseer me dat dit voor sommige prompts of thema’s (ook onze eigen #uskthuis-thema’s), of bij ‘virtuele’ manieren om bij elkaar te komen, niet makkelijk is en ik doe dan ook een beroep op jullie creativiteit. Ik ben er van overtuigd dat jullie kunnen laten zien dat het ook mogelijk is om ‘urban sketches’ te maken in deze spannende tijden.

Voorlopig zullen wij tolerant zijn voor tekeningen in onze Facebook-groep die niet aan het Manifest voldoen. Net als jullie hoop ik dat we snel weer tot de normale gang van zaken kunnen terugkeren. Niet omdat ik van regels houd, maar omdat ik er graag weer op uit zou trekken met een groep urban sketchers.

Blijf allemaal gezond, heel veel sterkte & veel plezier met tekenen!

Namens het bestuur van Stichting Urban Sketchers Nederland
Roger Klaassen

Wat is een urban sketch in plaatjes.