English translation: click here


Beste urban sketchers,

Het bestuur van de Stichting Urban Nederland en het lokale team in Maastricht hebben helaas moeten besluiten om het Sketch Weekend in Maastricht (26-28 juni) te annuleren.

De redenen voor dit besluit hebben alles te maken met de corona-crisis.

Onze inschatting is dat de corona-maatregelen verlengd zullen worden en dat het eind juni nog niet mogelijk zal zijn om met 200 mensen samen te komen. We hebben hierbij goed geluisterd naar overheidsadviezen en de aankondigingen van een langdurige ‘anderhalve meter-economie’. We hebben ook gekeken naar andere evenementen: de kalenders zijn voor juni en juli vrijwel leeg.

Van een aantal workshopinstructeurs is de komst in juni hoogst onzeker geworden door mogelijke reisbeperkingen.

Waarom op dit moment dit besluit? Een belangrijke reden om het besluit nu te nemen, is dat we binnenkort een aantal rekeningen zouden moeten voldoen, en we dus een aanzienlijk risico zouden gaan lopen in een hoogst onzekere situatie. Het lokale team in Maastricht stond op het punt om een aantal tijdrovende stappen te gaan nemen: uitzetten van wandelingen, opmaken van plattegronden en het programmaboekje, enz. Het werk hieraan vereist veel tijd, inzet en energie – hetgeen sowieso moeilijk op te brengen is in deze tijden, en dan nog extra moeilijk als de kans groot is dat het evenement niet doorgaat.

Een aantal van jullie zal al reserveringen hebben gemaakt voor overnachtingen in Maastricht. Jullie kunnen deze nu tijdig annuleren – we hopen dat je de kosten kunt terugkrijgen. Andere deelnemers weten nu dat ze geen overnachtingen hoeven te boeken.

We bedanken het lokale team in Maastricht voor hun harde werk van de afgelopen maanden: Ruud Otten, Mathy Engelen, Zoi Tokoutsi en Rene Fijten. We hadden heel veel zin in dit weekend.

Wat nu?

  • Mensen die tickets hebben gekocht: jullie krijgen de inschrijvingskosten terug via Eventbrite. Dit kan enige tijd duren – in normale omstandigheden duurt het 7 tot 10 werkdagen, maar het zou kunnen dat het nu langer duurt.
  • We hopen dat de Sketch Day in Almere op 3 oktober door kan gaan. We gaan in elk geval onze voorbereidingen daarvoor starten.
  • Na de zomer gaan we kijken naar de agenda voor 2021.

Zo loopt het jaar 2020 heel anders dan we hadden verwacht, het is helaas niet anders. Houd de moed er in, blijf tekenen en hopelijk weer snel tot ziens!

Bestuur Urban Sketchers Nederland & Team Maastricht

English translation


Dear urban sketchers,

Unfortunately, the board of the Urban Sketchers Netherlands Foundation and the local team in Maastricht have decided to cancel Sketch Weekend Maastricht (June 26-28).

The reasons for this decision are all related to the corona crisis.

Our estimate is that the corona measures will be prolonged and that it will not be possible to get together with 200 people by the end of June. We listened carefully to government advice and the announcement of a long-term ‘one-and-a-half-meter economy’. We also looked at other events: the calendars are nearly empty for June and July.

For some of the workshop instructors it is highly uncertain if they can travel to the Netherlands, due corona measures.

Why did we make our decision at this moment?

An important reason that we have taken our decision now, is that we would have to pay some invoices very soon and we would run a significant risk in a highly uncertain situation. The local team in Maastricht would be starting some time consuming activities: setting out sketch walks, producing maps with sketch locations, design the program booklet, etc. These activities require a lot of time, effort and energy from the team members – which is asking a lot of them in these times, and even more so as chances are real that the event would not take place.

Some of you have already made reservations for overnight stays in Maastricht. You can cancel these in time now – we hope you will get a refund. Other participants now know that they don’t have to book overnight stays.

We thank the local team in Maastricht for their hard work of the past months: Ruud Otten, Mathy Engelen, Zoi Tokoutsi and Rene Fijten. We have been really looking forward to this weekend.

What now?

  • People who bought tickets for the event: you will receive a refund of your ticket fees through Eventbrite. This may take some time – please allow 7 to 10 working days, but it could take a little longer.
  • We hope the Sketch Day in Almere can take place on October 3. In any case, we will start our preparations for this.
  • After the summer, we will start working on the agenda for 2021.

So, the year 2020 is a very different year than we expected, that is just the way it is. Take heart, keep drawing and hopefully see you soon!

Board of Urban Sketchers Netherlands & Team Maastricht