We weten het allemaal: regen en kou nodigen de Urban Sketcher maar met mate uit om een jas aan te trekken en buiten te gaan tekenen. In de wintermaanden zijn we overduidelijk minder enthousiast om er met ons krukje en rugzak op uit te gaan. Wat jammer genoeg ook te zien is op Facebook en Instagram: er valt veel minder te liken.

Vandaar dat wij een challenge bedachten, natuurlijk geen wedstrijd want daar doen wij Urban Sketchers niet aan, maar een challenge om jullie uit te dagen en te inspireren! Eens in de twee weken zullen we een onderwerp plaatsen, dat je kan helpen erop uit te gaan.

Leuk als je met ons deze uitdaging aangaat en je schetsen deelt op Instagram of Facebook met de hashtag #go_sketch_nl. Onder deze hashtag zie je dan hoe anderen dit onderwerp hebben beetgepakt.

Vlak voor komend weekeinde plaatsen we het eerste onderwerp – let op: dat doen we op Instagram en Facebook..


We all know: rain and cold only moderately invite the Urban Sketcher to put on a coat and start drawing outside. In the winter months, we are clearly less eager to get out there with our stool and backpack. Which unfortunately also shows on Facebook and Instagram: there is much less to like.

That’s why we came up with a challenge, obviously not a competition because we Urban Sketchers don’t do that, but a challenge to motivate and inspire you! Once every fortnight, we will post a topic that can help you get out there.

It would be nice if you join us in this challenge and share your sketches on Facebook or Instagram with the hashtag #go_sketch_nl. By looking up this hashtag, you will then see how others have tackled the subject.

Just before next weekend, we will post the first topic – we will do that on Instagram and Facebook..