We zijn verheugd jullie te mogen berichten dat we twee nieuwe bestuursleden mogen verwelkomen in het bestuur van de Stichting Urban Sketchers Nederland. Manon van de Molengraft en Linda Weijters komen het bestuur versterken.

Manon van de Molengraft


Manon van de Molengraft is ons jongste bestuurslid ooit – op zich is verjonging al een heuglijk feit – en ze zal aan de slag gaan met onder andere de website en social media. Inmiddels is Manon ook al aan het werk in het team dat de Sketch Day in Roermond organiseert.

Linda Weijters met haar vader tijdens de Sketch Day in Leiden.


Linda Weijters bezoekt samen met haar vader Jan al jaren onze National Sketch Days. Linda zal de fondsenwerving gaan aanpakken, en zal contacten gaan leggen met goede doelen en cultuurfondsen. Natuurlijk zal Linda ook gaan meedraaien in de organisatie van Sketch Days.

Binnenkort kunnen jullie nader kennismaken met Manon en Linda in één van onze maandelijkse USK Interviews. Eén ding willen we alvast verklappen: de lievelingskleur van Manon is paars.

We zijn erg blij met deze uitbreiding van ons bestuur. We wensen Manon en Linda veel plezier bij ons!

Namens het bestuur van Stichting Urban Sketchers Nederland,
Roger Klaassen

Het bestuur van Urban Sketchers Nederland bestaat nu uit:
Roger Klaassen (voorzitter)
Annelies Darmstadt (penningmeester)
Rene Fijten (secretaris)
Annet van den Oord
Manon van de Molengraft
Linda Weijters