12 sketchwalks

Kies de sketchwalks die je wilt bijwonen. Je kunt kiezen tijdens het weekend. De sketchwalks bevatten elk een gebied waar je samen kunt schetsen. Er is een vrijwilliger aanwezig om je meer te vertellen over wat er te zien is en waaraan je vragen kunt stellen.

Choose the sketchwalks you want to attend. You can choose during the weekend. Each sketchwalk contains an area where you can sketch together. A volunteer will be present to tell you more about points of interest and to whom you can ask questions.

2 'secrets sketchtours'

Laat je verrassen! Rene Fijten neemt je mee en laat je interessante schetsplekken van Maastricht zien. Wat je gaat zien is een geheim.  Wij zijn benieuwd wat je gaat schetsen. Bij je inschrijving kun je aangeven of je mee doet aan één van de twee Secrets Sketchtours. Het aantal plaatsen is beperkt.

Be surprised! Rene Fijten will take you on a stroll and shows you interesting sketch spots of Maastricht. What you are going to see is a secret.  We are curious what you will sketch. You can indicate if you want to participate in one of the two Secrets Sketchtours at registration of your ticket. The number of places are limited.

A 'Special'

Deze is wel erg exclusief: Mathy Engelen neemt je op zaterdag mee in het Carillontorentje van het Stadhuis. Wie weet wordt het carillon wel bespeeld! Er zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Je moet goed ter been zijn. Er is geen lift.

This one is very exclusive: On Saturday, Mathy Engelen will take you into the Carillon Tower of the Town Hall. Who knows, the carillon might even be played! There are a limited number of places available. You need to be able to walk. There is no elevator or lift.

Demo's

Wie is niet bekend met het kleurrijke en krachtige werk van illustrator en Urban Sketcher Julia Henze? Ken je Julia nog niet, kijk dan vooral eens op haar inspirerende Instagram account @Julia_Henze.
Naast het maken van haar werk is het overdragen van kennis een grote passie van Julia.

Op uitnodiging van Winsor & Newton zal zij tijdens het Nationale Sketch Weekend op zaterdag  2 juli aanwezig zijn in de winkel van Gerstaecker om haar kennis met jou te delen op het gebied van technieken en materialen die van pas komen bij urban Sketching.

Julia demonstreert materialen als aquarel, gouache, penselen, potloden en fineliners, je krijgt tips & tricks en er is de mogelijkheid om zelf diverse materialen uit te proberen.

Kom gezellig langs, verrijk jouw kennis , laat je inspireren en stel al jouw vragen aan Julia.

Winsor & Newton is samen met Gerstaecker hoofdsponsor van Urban Sketchers Nederland en zal met hun Resident Artist Robert Rost (@rostrobert) aanwezig zijn op Nationale Sketch Weekend op zondag 3 juli in de winkel van Gerstaecker.

Hij zal er die dag zijn om op verzoek diverse materialen te demonstreren en al jouw vragen te beantwoorden.  Robert kent als geen ander de ins en outs van het portfolio van Winsor & Newton en vertelt jou ook graag over de diverse toepassingen en technische aspecten die jou kunnen helpen jouw materialen beter te begrijpen.

Tevens is er de mogelijkheid om zelf materialen uit te proberen en zal Robert de gloednieuwe Cotman Metallic Watercolour van Winsor & Newton aan jou laten zien!

Who is not familiar with the colourful and powerful work of illustrator and Urban Sketcher Julia Henze? If you don’t know Julia yet, take a look at her inspiring Instagram account @Julia_Henze.
Besides creating her work, passing on knowledge is a great passion of Julia.

Invited by Winsor & Newton, she will be present in the Gerstaecker store during the National Sketch Weekend on Saturday 2nd July to share her knowledge about techniques and materials that are useful for urban sketching.

Julia will demonstrate materials like watercolour, gouache, brushes, pencils and fineliners, she will give you tips & tricks and you will have the opportunity to try out several materials yourself.   

Come along, enrich your knowledge, get inspired and ask Julia all your questions.

Winsor & Newton, together with Gerstaecker, are the main sponsors of Urban Sketchers Netherlands and will be present with their Resident Artist Robert Rost (@rostrobert) at National Sketch Weekend on Sunday 3rd July in the Gerstaecker shop.

He will be there that day to demonstrate various materials and answer all your questions.  Robert knows the ins and outs of the Winsor & Newton portfolio like no other, and will be happy to tell you about the various applications and technical aspects that can help you better understand your art materials.

There will also be an opportunity for you to try out materials for yourself, and for Robert to show you the brand new Cotman Metallic Watercolour by Winsor & Newton!

Drink and draw

Op vrijdag- en zaterdagavond kun je elkaar ontmoeten op de DRINK AND DRAW-locatie om je schetsen te delen, te praten, te schetsen, te eten en te drinken.

On Friday, Saturday and Sunday evening you can meet at the DRINK AND DRAW location to share your sketches, talk, sketch, eat and drink.

Venue
Gerstaecker store,  Grote Gracht 50, Maastricht

Lutherse Kerk Maastricht

Hondstraat 14
6211 HW Maastricht

VEELGESTELDE VRAGEN 
Frequently Asked Questions (FAQ)

Is er een wachtlijst?
Is there a waiting list?

Er is geen wachtlijst. Als het evenement vol is en er komen toch nog tickets beschikbaar, dan zullen we deze vrij geven. We kunnen helaas geen gehoor geven aan persoonlijke verzoeken om je te waarschuwen als er tickets vrij komen.

There is no waiting list. If the event is full and tickets do become available, we will release them. Unfortunately, we cannot respond to personal requests to alert you when tickets become available.

Kunnen jullie op mijn bagage letten?
Can I leave my luggage with you?

We kunnen helaas geen mogelijkheid bieden voor opslag van je spullen. Ook tijdens sketchwalks of andere activiteiten dien je zelf zorg te dragen voor je bagage. Vaak bieden hotels ook de mogelijkheid om je bagage op te slaan voor- of nadat je toegang hebt tot je kamer.

Er is nog een andere optie. NS Station Maastricht heeft bagagekluisjes: https://www.ns.nl/stationsinformatie/mt/maastricht (zie ‘Voorzieningen’).

Unfortunately we cannot offer a possibility to store or watch your belongings. Also during sketchwalks or other activities you have to take care of your own luggage. Often hotels offer the possibility to store your luggage before or after you have access to your room.

There is another option. NS Station Maastricht has luggage lockers: https://www.ns.nl/en/stationsinformatie/mt/maastricht (see ‘Facilities’).

 

Waarom moet ik me inschrijven?
Why do I have to register?

We weten graag dat je komt. In deze tijd is het voor mensen die iets organiseren fijn om te weten hoe druk het wordt (ook al is het gratis). We vragen om je begrip en je niet aan te sluiten bij de sketchwalks als je geen ticket hebt.

We like to know that you are coming. At this time, it is nice for people who are organising something to know how busy it will be (even if it is free). We ask for your understanding and not to join the sketchwalks if you don’t have a ticket.

Kan ik de sketchwalks gratis bijwonen?
Can I attend the sketchwalks for free?

Ja, alle activiteiten zijn gratis/ Gelieve te respecteren dat er een maximum aantal deelnemers is aan de organisatie van een evenement als dit. Gelieve de sketchwalks op zaterdag en zondag niet bij te wonen zonder ticket. Voor de extra vrijdag schetswalk heb je geen ticket nodig.


Yes, all activities are free/ Please, respect that the there are a maximum number of participants involved in organising an event like this. Please do not attend the sketchwalks on Saturday and Sunday without a ticket. For the extra Friday sketchwalk you do not need a ticket.

Waar zijn de locaties van de sketchwalks en de ‘drink and draw’?
What are the locations of the sketchwalks and the drink and draw?

Iedereen die een ticket heeft, ontvangt de informatie over de drink and draw per e-mail (uiterlijk in de week voorafgaand aan het schetsweekend). De vrijdag sketchwalk info wordt ook per e-mail aan de deelnemers medegedeeld. De informatie over de sketchwalks op zaterdag en zondag ontvangt men bij de check-in. 

Everyone with a ticket will receive the drink and draw information by email (no later than the week prior to sketch weekend). Friday sketchwalk info will also be communicated to participants by email. Information about the Saturday and Sunday sketchwalks will be provided at check-in.

Ik heb een andere vraag…
I have another question…

Vragen over Sketch Weekend Maastricht?
Lees dan eerst de FAQ  op deze website. Is uw vraag nog niet beantwoord? Neem dan contact op met het organiserende team.

Questions about Sketch Weekend Maastricht?
Please, read the FAQ on this website first. Is your question still not answered? Get in touch with the organising team.

Neem contact op met het organiserende team

Vragen over Sketch Weekend Maastricht?
Lees dan eerst de FAQ op deze website. Is uw vraag nog niet beantwoord? Neem dan contact op met het organiserende team door onderstaand formulier in te vullen.

Get in touch with the organising team

Questions about Sketch Weekend Maastricht?
Please, read the FAQ on this website first. Is your question still not answered? Get in touch with the organising team by filling out the form below.

3 + 2 =