Financieel verslag 2016-2017

We vragen jullie met enige regelmaat om donaties, dus het wordt tijd om verantwoording af te leggen over onze inkomsten en uitgaven.

Ik neem in dit verslagje de jaren 2016 en 2017 samen.

In 2016 waren er alleen inkomsten uit donaties. De uitgaven van 2016 werden betaald door de initiatiefnemers van Urban Sketchers Nederland.

In 2017 hebben we een flinke doneeractie gehad om onze oprichting als Stichting Urban Sketchers Nederland te kunnen bekostigen. Verder hebben we cash inkomsten gehad uit donaties en verkoop (etuis en buttons) bij onze schetsdagen. In totaal hadden we in 2016 en 2017 bijna 1300 euro aan inkomsten uit donaties en verkoop. Alle donateurs: hartelijk dank!

Dan hebben we ook geld uitgegeven. De grootste kostenpost was de oprichting van de Stichting Urban Sketchers Nederland. Andere uitgaven hebben we gedaan bij onze schetsdagen: een rondje consumpties (Den Bosch) of toegang tot het museum ‘Sjoen Limburg’ (Maastricht). Verder maakten we kosten voor onze nieuwe website, voor een spandoek en voor de bank.

De Stichting Urban Sketchers Nederland heeft de afgelopen twee jaar geprofiteerd van donaties in natura. Denk hierbij aan de drukkosten voor plattegronden bij onze schetsdagen, de kosten voor de buttons, de drukkosten van het setje ansichtkaarten dat we cadeau gaven bij donaties boven 15 euro. In totaal gaat het dan om een bedrag van ruim 500 euro. De kosten hiervan werden gedragen door enkele bestuursleden: heel mooi natuurlijk, maar op termijn zal de Stichting deze kosten zelf moeten kunnen dragen.

Alle vrijwilligers die werk voor ons verricht hebben doen dit zonder vergoeding (vormgeving van de flyers, organisatie van schetsdagen). Onze workshop-docenten hebben hun workshops geheel gratis en zonder onkostenvergoeding verzorgd. De bestuursleden van de Stichting Urban Sketchers Nederland ontvangen ook geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Al met al sluiten we 2017 af met bijna 600 euro in kas.

In 2018 willen we werk maken van sponsoring, maar we zullen jullie blijven vragen om donaties. Voor het schetsweekend in Amsterdam zullen we waarschijnlijk genoodzaakt zijn om inschrijfkosten te vragen. Deelname aan de overige drie schetsdagen zal gratis zijn. Het blijft ons doel om onze Schetsdagen zo laagdrempelig mogelijk te maken.

Roger Klaassen
penningmeester Stichting Urban Sketchers Nederland

PS: wie meer details wil weten over de financiën, kan contact opnemen met mij: roger@urbansketchers.nl

Oproep voor nieuw bestuurslid

Ons bestuurslid Wiltfried Pathuis heeft een rol als Events Director geaccepteerd bij de Urban Sketchers wereldwijde organisatie. Hij wordt verantwoordelijk voor alle wereldwijde Urban Sketchers evenementen, inclusief de symposiums. We feliciteren Wiltfried hartelijk met deze mooie rol en wensen hem veel succes met het invullen ervan.

Na zorgvuldig beraad heeft Wiltfried besloten zijn functie als bestuurslid van de stichting met onmiddellijke ingang neer te leggen om zich volledig op zijn nieuwe taak als Events Director te kunnen richten. Het bestuur van Stichting Urban Sketchers Nederland steunt hem volledig in zijn keuze en is verheugd met zijn benoeming tot Events Director. De huidige bestuursleden zullen Wiltfried’s taken waarnemen tot aan de benoeming van een nieuw bestuurslid.

Het bestuur van onze stichting is met onmiddellijke ingang op zoek naar kandidaten voor de vrijgekomen vacature van bestuurslid. Draag jij Stichting Urban Sketchers Nederland een warm hart toe en lijkt het je leuk om een actieve bijdrage aan onze (bestuurs)activiteiten te leveren? Dan moedigen we je aan om dit kenbaar te maken door een e-mail te sturen aan info@urbansketchers.nl. De aanmeldingstermijn eindigt op 1 januari 2018. We nemen met alle kandidaten contact op over het verdere verloop van de selectie.

Stichting Urban Sketchers Nederland is een feit

De afgelopen maanden heeft het bestuur van de stichting in oprichting de statuten samen met de notaris opgesteld. Op vrijdag 8 september 2017 heeft het bestuur de handtekening gezet onder de statuten op het kantoor van notariskantoor Ton & Van den Broecke in Culemborg. Hiermee werd de oprichting van ‘Stichting Urban Sketchers Nederland’ een feit. Het bestuur dankt alle donateurs en alle anderen die deze stap mogelijk hebben gemaakt.

Lees hier meer over waarom we ervoor gekozen hebben een stichting op te richten.

Het bestuur ondertekent de statuten en proost op de toekomst van Stichting Urban Sketchers Nederland. Boven v.l.n.r.: Ruud Otten, Rene Fijten, Wiltfried Pathuis en Roger Klaassen. Gail Howard ontbreekt op de foto’s wegens vakantie.

De historie van Stichting Urban Sketchers Nederland in het kort

  • Op 2 januari 2013 werd de Facebookgroep ‘Urban Sketchers Nederland’ opgericht door Ruud Otten, ingegeven door de behoefte om met andere urban sketchers in Nederland in contact te komen en ervaringen uit te wisselen.
  • In 2016 was de Facebookgroep uitgegroeid tot ruim 500 leden en werd onder andere de eerste Nationale Sketchcrawl in Utrecht georganiseerd. Tevens werd Urban Sketchers Nederland erkent als officiële chapter door de wereldwijde Urban Sketchers organisatie. De chapter werd vanaf dat moment geleid door Rene Fijten, Wiltfried Pathuis en Ruud Otten. Met de hulp van een aantal vrijwilligers werden meerdere evenementen georganiseerd met tot wel 100 deelnemers.
  • Naast meerdere evenementen werd in 2017 een donateursactie gehouden om financiële middelen te verkrijgen voor de oprichting van ‘Stichting Urban Sketchers Nederland’. Vele donateurs steunden het initiatief en op 8 september 2017 was de oprichting een feit.
  • De bestuursleden van ‘Stichting Urban Sketchers Nederland’ zijn: Ruud Otten (voorzitter), René Fijten (secretaris), Roger Klaassen (penningmeester), Gail Howard (bestuurslid), Wiltfried Pathuis (bestuurslid).
  • Het aantal leden in de Facebookgroep is inmiddels uitgegroeid tot meer dan 1000.

Naast het organiseren van onze evenementen zullen we de komende maanden verder ingaan op de plannen die ‘Stichting Urban Sketchers Nederland’ heeft. Deze worden momenteel vastgelegd in een beleidsplan.