English translation: click here

door Roger Klaassen, in samenwerking met Anne Rose Oosterbaan

Het 10de Urban Sketcher Symposium in Amsterdam volgend jaar heeft nu al een primeur. Het is het eerste Symposium met zijn eigen mascotte. Jullie hebben hem vast al eens zien langskomen: Adam de reiger, een creatie van de art director van het Symposium, Anne Rose Oosterbaan.

Anne Rose had al veel werk voor Urban Sketchers Nederland gedaan, zoals logo’s voor evenementen en lay-out van flyers. Dus was het logisch dat ze vanaf het prilste begin van de organisatie van het Symposium (het bidbook) verantwoordelijk is voor de vormgeving. Als dat niet het mooiste symposium zal worden!

Hoe is Adam ontstaan? Anne Rose: ‘Elke versie van de Olympische Spelen heeft een mascotte, dat bleef in mijn hoofd hangen. Ik wilde voor ons symposium een soortgelijke mascotte verzinnen, eentje die bij Amsterdam past. Het idee was om de mascotte te gebruiken in korte filmpjes, omdat die opvallen in social media. Als het goed gaat, ga je van onze mascotte houden.’


De eerste schetsen van Adam door Anne Rose

Al snel kwam het idee van een reiger: ‘Dat is een vogel die zich steeds beter aanpast aan de stad. Kijk maar eens naar het filmpje ‘Schoffies‘. Een lekker brutaal stuk vreten.’ Sinds het verschijnen van de eerste Adam-animaties werd een ander reiger-filmpje wereldnieuws, van een reiger die een drogisterij bezoekt. Een bevestiging van de goede keuze voor de reiger.

‘De naam Adam diende zich haast vanzelfsprekend aan. De rode kleur koos ik omdat hij de aandacht trekt, en rood gebruiken we ook in het logo voor Amsterdam 2019.’ Passend voor een urban sketchers-reiger is natuurlijk dat Adam is opgebouwd uit inktspetters.

Elke maand tot aan het Symposium kun je een nieuwe animatie van Adam zien (op Facebook en op Instagram) om de mensen op te warmen voor het Symposium. ‘Adam bevindt zich in typisch Amsterdamse situaties: in de regen, op een bakfiets, patat etend, schaatsend op de grachten, enzovoorts. De filmpjes volgen de seizoenen. In elk filmpje zie je ook een Amsterdammertje – dat moet een feest van herkenning worden als bezoekers van het symposium die in het echt gaan zien!’

Beelden uit de Adam-filmpjes

English version


Amsterdam2019: the making of Adam

by Roger Klaassen, in cooperation with Anne Rose Oosterbaan (English translation by Linda Toolsema)

The upcoming 10th Urban Sketchers Symposium in Amsterdam is the first to have its own mascot. You have probably seen him by now: Adam the heron, a creation of the Symposiums art director Anne Rose Oosterbaan.

Anne Rose has been doing a lot of work for Urban Sketchers Netherlands, like developing logos for events and layout of flyers. So it was without question that she would be responsible for the art of the Symposium from the very start. For sure, this will be the most beautiful symposium!

How was Adam created? Anne Rose: ‘Every edition of the Olympics has a mascot, that stuck in my head. For our Symposium I wanted to come up with a similar mascot, one that fits Amsterdam. The idea was to use the mascot in short videos, because they draw attention on social media. If all goes well, you are going to love our mascot.’

The first sketches of Adam by Anne Rose

Soon the idea of a heron popped up: ‘It is a bird that continues to adapt to the city. Have a look at the ‘Schoffies aka Streetwise’ trailer on YouTube. It’s a nice and cheeky little brat.’ After the first Adam animations were published, another video of a heron became world news – a heron visiting a drugstore. A confirmation that our heron was a good choice.

‘The name Adam was pretty obvious, as Amsterdam is often referred to as A’dam for short. The red colour was chosen because it draws attention. We also use red in the logo for USk Amsterdam 2019.’ Fitting for an urban sketchers heron is of course that Adam is built from ink splashes.

In the run-up to the Symposium, ever since the announcement of Amsterdam as the host city at last years Symposium in Porto, every month a new animation of Adam was published (on Facebook and Instagram), to warm people up for the Symposium. ‘Adam finds himself in typical Amsterdam situations: in the rain, on a cargo bike, eating fries, ice skating on the canals, and so on. The videos follow the seasons. In every video you will also see an ‘Amsterdammertje’, the typical red-brown steel traffic bollard that is used to separate the pavement from the street in Amsterdam. Amsterdammertje is Dutch for ‘little one from Amsterdam’. Participants will certainly recognize them when they see them on the streets!’

Stills from the Adam videos