door Roger Klaassen

Urban Sketchers Nederland bestaat dit jaar 10 jaar. Ik probeer elke maand in het archief te duiken en even terug te kijken. Deze keer: de oprichting van de Stichting Urban Sketchers Nederland.

Zoals jullie al begrepen hebben uit de eerste artikelen uit deze serie, groeide de groep op Facebook en daarmee ook het aantal deelnemers aan onze Sketch Days. Een website, een plattegrondje voor de Sketch Days: het kost allemaal geld, en dat werd de eerste jaren betaald door de oprichters zelf (de donaties die tot dan toe waren binnengekomen op een Paypal-rekening waren nog niet gebruikt).

Op de langere termijn kon dat natuurlijk niet zo blijven doorgaan. Vandaar dat er aan het begin van 2017 de eerste overleggen plaatsvonden over hoe we de continuïteit van onze activiteiten konden verzekeren, hoe we geld konden inzamelen en hoe we ons moesten organiseren om dat allemaal netjes te regelen.

Het idee was al snel om een stichting op te richten. We vormden een ‘bestuur in oprichting’ met Ruud Otten als voorzitter, Rene Fijten als secretaris, mij als penningmeester en Wiltfried Pathuis en Gail Howard als bestuursleden.

Het tekenen van de oprichtingsakte bij de notaris en daarna proosten om de oprichting van Stichting Urban Sketchers Nederland te vieren. Het vijfde bestuurslid, Gail, kon er die dag niet bij zijn en tekende een week later de nodige papieren.


In overleg met een notaris werden statuten opgesteld, en werd er een prijsafspraak gemaakt wat ons bezoek aan hem zou gaan kosten… Er was niet genoeg geld in kas om de notaris te betalen, maar een doneeractie onder urban sketchers leverde in juni het gewenste bedrag op.

Uiteindelijk tekenden we op 8 september 2017 de oprichtingspapieren bij de notaris in Culemborg.