door Linda Toolsema

Click here for an English version!!

Misschien was je twee jaar geleden bij de Nationale Sketch Day in Delft, en heb je daar deelgenomen aan de sketchwalk van Srikkanth. Hij leidde ons toen in de voetsporen van Delfts meest bekende schilder, Johannes Vermeer. Sindsdien zien we steeds meer schetsen van hem voorbij komen, uit veel verschillende landen. Daar moet een verhaal achter zitten, dachten we, dus hoogste tijd voor een interview!

Srikkanth in actie in een tempel in Goa


Srikkanth Balasubramanian (31) komt oorspronkelijk uit Tiruchirappalli, een stad in het zuiden van India, en woont sinds 2019 in Delft. Doordeweeks werkt hij als microbioloog – met micro-organismen zoals bacteriën, schimmels, en algen – en ’s avonds en in het weekend is hij een actieve urban sketcher met een passie voor het schetsen van (mini)mensen en historische plekken.

Schetsen is voor Srikkanth een manier om de dingen en gebeurtenissen die hij ziet uit te drukken, en het maakt hem blij. Hij begon met schetsen op locatie tijdens zijn tijd als promovendus in Würzburg, Duitsland, rond 2018. Op dat moment wist hij niet dat dit urban sketching heette. In 2019 verhuisde Srikkanth naar Nederland voor een nieuwe baan in Delft. Op zijn allereerste dag in Nederland was hij op Facebook op zoek naar buitenevenementen: “Ik had het geluk dat ik een evenement vond georganiseerd door Urban Sketchers Den Haag dat op diezelfde dag plaatsvond! Urban Sketchers Den Haag heeft me op die dag kennis laten maken met urban sketching en sindsdien ben ik een gelukkige urban sketcher.”

Fort Marienberg, Würzburg, Duitsland (2018). “Dit was een van de eerste schetsen die ik buiten maakte, en deze is me zeer dierbaar. Dit was een urban sketch die ik in mijn promotietijd maakte zonder te weten dat het een urban sketch heette!”


Pen en inkt (fineliners of kroontjespennen met Oost-Indische inkt) zijn Srikkanths favoriete materialen voor urban sketching, maar soms gebruikt hij ook subtiele aquareltinten om diepte aan een schets te geven. Terwijl veel urban sketchers experimenteren met verschillende teken- of schildermedia om op hun papier aan te brengen, houdt Srikkanth ervan om te experimenteren met verschillende oppervlakken om op te tekenen. Zo heeft hij getekend op herfstbladeren, eierschalen, wijnflessen, borrelglaasjes, menukaarten, chocoladepapiertjes en meer. “Schetsen op afgevallen bladeren is best leuk! In de herfst ga ik bladeren verzamelen op straat, om er zeker van te zijn dat ik wanneer ik maar wil op bladeren kan schetsen. Ik heb ook koffie, warme chocolademelk en rode wijn geprobeerd om mijn schetsen in te kleuren! Ik moet zeggen dat koffie het beste effect gaf, gevolgd door rode wijn.”


Oude Kerk, Delft (2022).

Oude Kerk, Delft (2021).

Prinsenhof, Delft (2019).Een van de leuke aspecten van urban sketching is het ontmoeten van gelijkgestemden tijdens het proces. Terwijl Srikkanth vorig jaar aan het schetsen was voor de Hagia Sophia in Istanbul, Turkije, benaderden twee plein-air-schilders hem spontaan en vroegen of ze samen met hem hetzelfde uitzicht konden schilderen. “Uiteindelijk schetsten en schilderden we met z’n drieën hetzelfde onderwerp, maar de resulterende werken hadden totaal verschillende stijlen. Het was een onvergetelijke ervaring! Hoe groot is de kans dat een ongepland schetsevenement zoals dit, in een compleet ander land, kan plaatsvinden?”

Hagia Sophia, Istanbul, Turkije (2022).


Een andere manier om contact met andere mensen te hebben, is natuurlijk door ze te schetsen. Het schetsen van mensen is de recente verslaving van Srikkanth. Hij tekent mensen dan erg klein, vandaar dat we in dit interview spreken van minimensen. Hij legt uit: “Ik begon mensen te schetsen in mijn mini-stijl telkens als ik naar nieuwe landen reisde. Het helpt me hun cultuur, levensstijl en diversiteit te begrijpen. Bovendien helpt het me enorm om contact te maken met de lokale bevolking op die plek. Ik had echt het gevoel dat ik tekenen als communicatiemiddel kan gebruiken als ik de lokale taal niet spreek. Toen ik Mardin, Turkije, bezocht, begon ik een project om de lokale bevolking te schetsen en persoonlijk contact met hen te hebben. Het was een uitdagende taak – terwijl de meesten van hen graag geschetst wilden worden, weigerden anderen. Sommigen waren super aardig en boden me zelfs genereus ayran (dat is Turkse chai) en gedroogd fruit uit de regio aan om uit te proberen terwijl ik ze aan het schetsen was! Het was een warme ervaring!”

Minimensen in Belgrado, Servië (2023).

Markt, Delft (2021). “Het was een zonnige dag en voor het eerst besloot ik mensen in het stadscentrum te schetsen. Dit was het resultaat: willekeurige verwarrende lijnen en stokpoppetjes!”


Zoals je misschien al uit het verhaal van Srikkanth tot nu toe hebt geraden, reist hij veel. Toen hij vorig jaar 30 werd, stelde hij zichzelf tot doel om elke maand naar een ander land te reizen, zodat hij voor het einde van het jaar 30 verschillende landen zou bezoeken, en hij slaagde erin dat doel te bereiken. Hij reisde consequent elke maand en nam zijn schetsboek mee naar 14 verschillende landen en schetste in elk land. “Het is een unieke herinnering die ik voor mezelf wilde creëren!”

Srikkanth plant zijn reizen niet van tevoren, de meeste zijn volledig spontaan. Hij heeft een grote ‘bucketlist’ met landen en plaatsen om te bezoeken en te schetsen, en zorgt er altijd voor dat hij uiteindelijk dingen in die bucketlist kan afvinken. “Hoewel ik voornamelijk reis om te schetsen, schets ik soms ook op reizen die ik sowieso maak, zoals werk- of familiebezoeken. Waarheen ik ook reis, ik probeer altijd verbinding te maken met het plaatselijke urban sketchers chapter (zoals de internationaal erkende groepen genoemd worden) en probeer te tekenen met een paar lokale schetsers. Het is zo leuk om te schetsen met mensen uit verschillende landen en totaal verschillende culturele achtergronden, dat vind ik het leuke van urban sketching! En ja, ik probeer de stempels te verzamelen van elk urban sketchers chapter dat ik tijdens mijn reizen bezoek.”

Kailasanathar-tempel, Kanchipuram, India (2022). “Het was hoogzomer toen ik vorig jaar India bezocht, en ik schetste deze tempel uit het einde van de 7e eeuw. Ik dacht dat de minimensen in de schets de enorme schaal van deze zandstenen tempel zouden benadrukken. Zie je de kokospalmen op de achtergrond?”


Historische plaatsen zijn altijd een favoriet geweest van Srikkanth en het zijn zijn favoriete onderwerpen om te tekenen. Hij hoopt ooit de geschiedenis van plaatsen te vertellen met zijn urban sketches. Zoals eerder vermeld is hij sinds kort ook verslaafd aan het schetsen van minimensen op grote plaatsen. Openbaar vervoer, treinstations, luchthavens, weekendmarkten, cafés en restaurants zijn geweldige locaties om mensen te bekijken en stiekem te schetsen.

Tot slot, als je iemand bent die graag mensen in je eigen stijl wil leren schetsen, dan heeft Srikkanth enkele tips voor je: “Ik zou je ten zeerste aanraden om je tekengereedschap te pakken en gewoon te beginnen met het schetsen van mensen die je in je dagelijkse leven ziet. leven. Dit kunnen je naasten zijn, of vreemden die je bijvoorbeeld op straat ziet. Dit is wat ik deed, en het heeft me enorm geholpen om de kunst van het tekenen van mensen in een urban sketch te begrijpen. Als je graag pen en inkt gebruikt, zou een tip zijn om een lichtgrijze pen te gebruiken voor een eerste laag van de tekening, en vervolgens teken je met je donkere pen over de lichtere laag (voor het geval je het niet vertrouwt om meteen met je donkere inkt te tekenen). Richt je alsjeblieft niet op het tekenen van de details. Mensen zijn snel bewegende onderwerpen, wees gewoon snel en ga met de stroom van hun beweging mee!”

Molen De Roos, Delft (2022). “Ik woon vlak naast de molen in Delft en heb die altijd al willen schetsen. Dit heb ik samen met collega urban sketcher Roger getekend. Ik kon deze schets niet op dezelfde dag afmaken, dus heb ik hem in een week tijd stukje bij beetje afgemaakt. Ik heb ook geprobeerd om de Nederlandse luchten en de fietsen toe te voegen.”


English version

USK Interview: Srikkanth Balasubramanian

by Linda Toolsema

Two years ago, at the national Sketch Day in Delft, Srikkanth organized and led the sketchwalk “Vermeer” following the footsteps of Delft’s most famous painter Johannes Vermeer. Since then, we see more and more sketches from Srikkanth’s hand, from many different countries. There must be a story to this, we thought, so it’s high time for an interview!

Srikkanth sketching in a tempel in Goa


Srikkanth Balasubramanian (31) is originally from Tiruchirappalli, a city in the southern part of India, and has been living in Delft, The Netherlands, since 2019. During the weekdays, he works as a microbiologist – working with microorganisms like bacteria, fungi, and algae – and during evenings and weekends, he is an active urban sketcher who is passionate about sketching (tiny) people and historical places.

Sketching for Srikkanth is a way to express the things and events he sees, and it also brings him joy. He started sketching on location during his days as a PhD student in Wuerzburg, Germany, around 2018. At that point he did not know that was called urban sketching. Then Srikkanth moved to the Netherlands in 2019 for a new job in Delft. On his very first day in the Netherlands, he was looking for outdoor events in Facebook: “I was lucky enough to find an event organized by Urban Sketchers Den Haag (The Hague) that was happening on that very day! Urban Sketchers Den Haag introduced me to urban sketching on that day and ever since then I have been happily urban sketching.”

Marienberg Fortress, Würzburg, Germany (2018). “This was one of the first sketches I made outdoors, and it is always dear to me. This was an urban sketch that I made back in my PhD days without knowing that it was called an urban sketch!”


Pen and ink (fineliners, or dip pens with Indian ink) are Srikkanth’s favourite materials for urban sketching, but sometimes he also uses subtle watercolours to give depth to a sketch. While a lot of urban sketchers experiment with different drawing or painting mediums to apply to their paper, Srikkanth loves experimenting with different surfaces to draw on top of. For example, he has drawn on fallen leaves in the autumn, eggshells, wine bottles, shot glasses, café menu cards, chocolate wrappers and more. “Sketching on fallen leaves is quite some fun! I go leaf picking on the streets in the autumn, just to make sure I can sketch on leaves whenever I want. I have also tried coffee, hot chocolate, and red wine to colour my sketches! I must say that coffee gave the best effect, followed by red wine.”

Oude Kerk, Delft, The Netherlands (2022).

Oude Kerk, Delft, The Netherlands (2021).

Prinsenhof, Delft, The Netherlands (2019).


One of the fun parts of urban sketching is meeting other like-minded artists during the process. Last year while Srikkanth was sketching in front of the Hagia Sophia in Istanbul, Turkey, two plein-air painters randomly approached him and asked if they could paint the same view together with him. “The three of us ended up sketching and painting the same subject, but the resulting artworks had completely different styles. It was a memorable experience! What are the odds that an unplanned sketching event like this could happen in a completely different country?”

Hagia Sophia, Istanbul, Turkey (2022).


Another way of interacting with other people is of course to sketch them. Sketching people has been Srikkanth’s recent addiction. He likes to sketch people really small, which is why we refer to them as tiny people in this interview. He explains: “I started sketching people in my tiny style whenever I travel to new countries. It helps me to understand their culture, lifestyle, and diversity. Above all, it helps me greatly to connect with the locals in that place. I truly felt that I can use drawing as a medium of communication when I cannot speak the local language. When I visited Mardin, Turkey, I started a project of sketching the locals and interacted with them personally. It was a challenging task – while most of them happily agreed to be sketched, a few refused as well. Some of them were super kind and even generously offered me ayran, Turkish chai, and local dry fruits to try out while I was sketching them! It was a warm experience!”

Tiny people in Belgrade, Serbia (2023).

Markt, Delft, The Netherlands (2021). “It was a bright sunny day and for the first time I decided to sketch people in the city centre. This was the outcome: random confusing lines and stick figures!”


As you may have guessed from Srikkanth’s story so far, he travels a lot. When he turned 30 last year, he assigned a goal for himself to travel to a different country every month such that he would finish visiting 30 different countries before the year ended, and he managed to accomplish that goal. He travelled consistently every month and took his sketchbook to 14 different countries and sketched in every country. “It is a unique memory that I wanted to create for myself!”

Srikkanth does not plan his travels in advance, most of them are completely spontaneous trips. He has a big bucket list of countries and places to visit and sketch, and always makes sure to eventually cross things in that bucket list. “While I mostly travel specifically for sketching, sometimes I also sketch on trips that I make anyway, such as work or family visits. Wherever I travel, I always try to connect to the local urban sketching chapter and try to sketch with some of the local sketchers. It is so much fun to draw with people from different countries and completely different cultural backgrounds, I think that is the joy of urban sketching! And yes, I try to collect the stamps of every different urban sketching chapter I visit during my travel.”

Kailasanathar Temple, Kanchipuram, India (2022). “It was peak summer when I visited India last year, and I sketched this late 7th century temple. I thought that the tiny people in the sketch would highlight the massive scale of this sandstone temple. Can you see the coconut trees in the backdrop?”


Historical places have always been a favourite for Srikkanth and they are his favourite subjects to draw. He hopes to story-tell the history of places with his urban sketches someday. As mentioned before, recently he has also been addicted to sketching tiny people in big places. Public transports, train stations, airports, weekend markets, cafés, and restaurants are great locations for watching people and sneakily sketching them.

To conclude, if you are someone who would like to learn sketching people in your own style, Srikkanth has some tips for you: “I would highly recommend you grab your drawing tool and simply start sketching people you see in your day-to-day life. This could be your close ones, or strangers whom you see on a street for instance. This is what I did, and it greatly helped me to understand the art of drawing people in an urban sketch. In case you are a person who likes to use pen and ink, a tip would be to use a light grey pen for a first layer of drawing, and then ink over the lighter layer (in case you are not confident about sketching with the ink pen directly at the first place). Also, please do not stick to drawing the details. People are fast-moving subjects, just be quick, and go with the flow of their movement!”

Windmill De Roos, Delft, The Netherlands (2022). “I live right next to the windmill in Delft, and I always wanted to sketch it. I sketched this together with fellow urban sketcher Roger. I could not finish this sketch on the same day, so I finished it in bits and pieces over a week’s time. I also tried to add the Dutch skies and the bikes.”